In het Projectmanagement heeft iedere Fase een unieke bedoeling.

 • Initiatieffase
 • Definitiefase
 • Ontwerpfase
 • Voorbereidingsfase
 • Realisatiefase
 • Nazorgfase

  Bij het element Beslissen spelen de volgende aspecten een belangrijke rol en dienen vooraf uitgewerkt te worden in de vorm van een rapport:

 • De projectopdracht;
 • Het projectplan;
 • Het uitwerkingsplan;
 • Het uitvoeringsplan;
 • Het beheersplan.

  Bij het element Beheersen genieten de beheers- aspecten GOTICK [PDF] speciale aandacht:

 • Geld;
 • Organisatie;
 • Tijd;
 • Informatie;
 • Capaciteit;
 • Kwaliteit.
 
Onderstaande opsomming, geeft weer hoe projectmanagement en projectmatig werken bij Go Real Estate in zijn werk gaat. Het projectmanagement bestaat uit drie, met elkaar samenhangende, 'Elementen' te weten:

Meer informatie over deze 3 elementen vindt u ook terug in de rechterkolom.

De gevolgen van het werken op basis van het projectmanagement komen zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer en diverse andere partijen ten goede:

Gevolgen voor de opdrachtgever: Gevolgen voor de opdrachtnemer:

Go Real Estate heeft in samenwerking met de vennootschap in Suriname voldoende kennis en ervaring opgedaan met het verzorgen van cursussen Projectmatig Werken.

PROJECTMANAGEMENT