• De directie van Go Real Estate neemt onder andere de interne projectco÷rdinatie voor zijn rekening, verzorgt de periodieke contacten met de opdrachtgever en staat borg voor de continu´teit in de projectbehandeling.
  • De invloed van automatisering op een goed verloop van de werkzaamheden is groot. Voor de begeleidingswerkzaamheden is een geautomatiseerd systeem beschikbaar. De geautomatiseerde werkzaamheden betreffen onder andere de voortgangsbewaking, de budgetbewaking en de opdrachtenstroom inclusief de storingen en de bijkomende werkzaamheden.
  • Ook werkzaamheden op afstand kunnen hierbij aandacht krijgen. Op afstand meekijken in Installatie Beheer Systemen is een steeds vaker aangeboden extra ondersteunende dienstverlening. Hierdoor kunnen onder andere installatie- en energiebeheer goed begeleid plaatsvinden.
 

In het gehele bouwproces, te weten van initiatief tot sloop, wordt in tekeningen, tekst en berekeningen informatie vastgelegd. Het actueel zijn van deze informatie is een goed hulpmiddel, om het gebouw efficiŰnt te kunnen gebruiken en beheren.

De plaats van kabels, aansluitingen, vaste (niet verplaatsbare) onderdelen, tussenwanden, etc. wijzigt heden ten dage regelmatig. Indien gestructureerd informatie wordt vastgelegd, kan veel verwarring worden voorkomen.

Toezicht op het betrouwbaar houden van het revisietekeningenbestand is hiervoor van groot belang. Daarnaast dienen inventarisatielijsten en de machine- of stamkaarten up-to-date gehouden te worden. Veel informatie is al digitaal beschikbaar. Hierbij moet gedacht worden aan CAD-tekeningen en -berekeningen. CAD-tekeningen zijn opgebouwd uit diverse lagen, waarbij iedere laag zijn eigen functie kan hebben.

Om hiermee op een voor alle betrokken partijen geschikte manier om te gaan, zijn laagafspraken nodig. Hierbij wordt afgesproken, welke informatie op welke laag getekend wordt. Het zodanig opzetten en bijhouden van revisietekenwerk, zodat de tekeningstructuur gehandhaafd kan worden, is een nieuwe activiteit, die bij Go Real Estate veel aandacht krijgt.

Activiteiten informatiebeheer
In hoofdzaken vastgelegd, kunnen wij de volgende activiteiten aanbieden: Omvangrijke ontwerpwerkzaamheden
Indien in behandeling zijnde projecten om ontwerpcapaciteit met een grotere omvang vragen, dan wordt in dergelijke gevallen op tijdelijke basis een ontwerpteam aan het project toegewezen. Deze werkwijze geeft garantie op adviezen van hoge kwaliteit en een minimum aan bedrijfsonderbrekingen bij het realiseren daarvan.
INFORMATIEBEHEER