• verwarming en koeling
 • luchtbehandeling
 • brandbeveiliging
 • gas, water, sanitair en riolering
 • intern transport en logistiek
 • alarm-, toegangs- en diefstalbeveiliging
 • sterk- en zwakstroom
 • regel- en besturingstechniek
 • energie-opwekking
 • verlichting
 • duurzaam bouwen
 • onderhoudsvriendelijk ontwerpen
 • innovatieve technieken
 • energiebesparing (EPA-U) en -beheer
 • duurzame energie
 • legionellapreventie
 • asbestpreventie
 • projectmanagement
 • onderhoudsmanagement
 • facilitymanagement
 • interimmanagement
 • inspectie en inventarisatie
 • meerjaren onderhoudsprognoses
 

Go Real Estate is een jong en onafhankelijk ingenieursbureau. Wij richten ons op technische adviesdiensten, onderhouds-, energie- en projectmanagement, inspectie en inventarisatie van nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten in de utiliteitsbouw.

Door de toenemende complexiteit van projecten als gevolg van integratie van nieuwe regelgeving, is inschakeling van een ingenieursbureau als Go Real Estate met onze specialistische kennis, onontbeerlijk geworden voor een succesvolle implementatie. Voorbeelden van vernieuwde regelgeving zijn de Europese aanbestedingen, energieproblematiek, actieve- en passieve veiligheid, en de Arbo- & milieuwetgeving.

Een belangrijk kenmerk van onze werkwijze is dat wij onze volle aandacht aan de klant geven. Projecten voeren wij nauwgezet uit volgens de overeengekomen voorwaarden.

Go Real Estate beschikt over een vast team van hoog geschoolde medewerkers en ingenieurs met ruime ervaring. Daarnaast bestaan er in het kader van een integrale aanpak goede relaties en samenwerkingsverbanden met andere ingenieursbureaus en architectenbureaus en kunnen freelance medewerkers naar behoefte worden ingezet.

Tevens beschikt Go Real Estate over geavanceerde technieken om projecten te adviseren, te ontwerpen, te managen en te inspecteren.

Tot slot is Go Real Estate ook internationaal georiënteerd. In bijvoorbeeld Suriname werkt de vennootschap met ministeries samen op het gebied van cursussen, project- en onderhoudsmanagement.

De gebruiker van gebouwen, die zich op enigerlei wijze wil laten bijstaan op dit brede gebied, kan zich hiervoor wenden tot Go Real Estate. Het brede werkterrein van Go Real Estate blijkt ook uit de volgende vakgebieden waarin specialistische kennis aanwezig is, zie kolom hiernaast.

Een uitgebreide brochure wordt u door het invullen van het contactformulier toegezonden.

INLEIDING